Pangulong #Duterte, tutol sa legalisasyon ng medical marijuana

Pangulong #Duterte, tutol sa legalisasyon ng medical marijuana

Pangulong #Duterte, tutol sa legalisasyon ng medical marijuana
Pangulong #Duterte, tutol sa legalisasyon ng medical marijuana